Şiir

Ömrüm Beni Sen Aldattın

Ömrüm Beni Sen Aldattın

Ömrüm Beni Sen Aldattın Şiiri

Ömrüm beni sen aldattın,
Ah n’ideyim ömrüm seni?
Beni deprenemez kodun,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Benim varım hep sen idin,
Canım içinde can idin,
Hem sen bana sultan idin,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Gönlüm sana eyler idim,
Gül deyüben yıylar idim,
Garipseyip ağlar idim,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Gider imiş bunda gelen,
Dünya işi cümle yalan,
Ağlar ömrün yavı kılan,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Hayrım, şerrim yazılacak,
Ömrüm ipi üzülecek.
Gidip sûret bozulacak,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Bari kapıdan kaçmasan,
Göçküncü gibi göçmesen,
Ölüm şarabın içmesen,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Bir gün ola sensiz kalam,
Kurda, kuşa öğün olam,
Çürüyüben toprak olam,
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Miskin Yunus bilmez misin?
Yoksa nazar kılmaz mısın?
Ölenleri anmaz mısın?
Ah n’ideyim ömrüm seni?

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

deprenmek: devinmek, kımıldamak, sarsılmak.
yavı: yitik, akılsız, sersem.
şer: kötü eylem, kötülük. dince kötü sayılan, yapılmaması gereken iş, hayır olmayan iş.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
göçküncü: göçebe.


Ömrüm Beni Sen Aldattın Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz