Şiir

Kogıl Dünya Bezeğini

Kogıl Dünya Bezeğini

Kogıl Dünya Bezeğini Şiiri

Kogıl dünyâ bezeğini, bu dünyâ yeldir ya hayâl,
Ne kılısar bize vefâ, çünkü pusudadır zevâl.

İsteme ömr-i fânîyi, dünyâ kime kaldı bâkî,
Yüz bin melik yüz bin sultan râyegân kodu mülk ü mâl.

Nice uzun endişeler yoldaş idi bizim ile,
Dost fikretinden artığı cümleten fânîdir battâl.

Algıl kendi elin ile gene kendi hisâbını,
Yoksa serhengler elinde katı yaramaz olur hâl.

Öldür nefsin dileğini ilet teneşir üstüne,
Yoksa keksiz ölüceğiz ferman olur sana gassâl.

Her kim sana sorar ise i’tikadın nedir Hakk’a,
Öpgil elini ayağın budur cevâbına suâl.

Yunus sana farîzâdır işbu sırât-ı müstakîm,
İleyinde haşre-neşre Hakk’al-yakîn gerek visâl.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

kogıl: bırak, çek.
bezek: bir şeyin daha güzel, daha gözalıcı, daha çekici görünmesini sağlayan şey, süs.
vefa: bağlılık.
fâni: bir gün ölecek olan, gelip geçici, bir gün sona erecek olan, kalıcı olmayan, kalımsız, ölümlü.
melik: hakan, hükümdar, padişah.
fikret: fikir, düşünce. düşünme, tefekkür, teemmül, fikir, düşünülen şey. düşünme.
battal: kullanılmaz durumda olan, işe yaramaz, işlemez; boyutça alışılmış olandan, olağandan büyük.
hisâb: hesap. mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından dolayı âhirette hesaba çekilmeleri.
serheng: çavuş.
teneşir: ölü yıkanan kerevet, salacak.
gassal: ölü yıkayıcısı.
itikad: inanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak. peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem), Allahü teâlâ tarafından, bildirdikleri şeylerin hepsine inanma veya inanılacak şeyler. inanç.
sual: soru.
farîzâ: Allah’ın buyruğu. kişinin yapmak zorunda bulunduğu görev.
sırât-ı müstakîm: apaçık, dosdoğru ve hak yol.


Kogıl Dünya Bezeğini (Bırak Dünya Süsünü) Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz