Şiir

Ondan Yeğrek Ne Vardır

Ondan Yeğrek Ne Vardır

Ondan Yeğrek Ne Vardır Şiiri

Ondan yeğrek ne vardır, kişi bile kend’özün,
Kend’özün bilen kişi kamulardan ol güzin.

Kişi gerek çok bile, ol gerek öğüt ala,
Menzile ersem diyen belirsin hazin hazin.

Bu yol yavlak uzaktır, dünyâ sana tuzaktır,
Bu tuzağa uğrayan komaya kılavuzun.

Ben emîn olsam deyen, ya eminlik isteyen,
Geçsin bu kâl ü kilden, toprağa ursun yüzün.

Kim ere kulluk ede, ol azaptan kurtula,
Mutlak ol yarlıganır kim görürse er yüzün.

Yunus bir haber verir, işitenler şâd olur,
Gence uğrasam deyen, izlesin erin izin.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

yeğrek:daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, yeğlenen.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
menzil: iki konak arasındaki uzaklık, bir merminin ulaşabildiği uzaklık, ok atma yarışlarında erişilen mesafe, yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, bir günlük yol.
hazin: hazine nâzırı. bekçi. hüzünlü. keder meydana getiren. acı uyandıran. hüzün veren, acıklı. üzüntü verici.
yavlak: kötü, fena, değersiz, yavuz, düşkün, her şeyin kötüsü, çok, çok fazla.
kil-ü kal: kilükal, dedikodu.
urmak: vurmak.
yarlıganmak: bağışlanmak, mağfiret edilmek.
şad: sevimli, neşeli.


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza…


Ondan Yeğrek Ne Vardır Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz