Şiir

Bir Kez Gönül Yıktın ise

Bir Kez Gönül Yıktın ise şiiri

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Birine bindir az değil

Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı göre
Er odur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil

Erden sana nazar ola
İçin dışın pür nur ola
Beli kurtulmuştan ola
Şol kişi kim gammaz değil

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa katar
Halka matahların satar
Yükü gevherdir tuz değil

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

yummak: yıkamak.
pür-nur: çok nurlu, çok aydınlık.
gammaz: gizli kalması gereken bir şeyi başkasına duyuran, söz getirip götüren, arabozucu (kimse).
matah: mal, eşya.


Birkez Gönül Yıktın ise Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz