Şiir

Senden Gelir Cevr ü Cefa

Senden Gelir Cevr ü Cefa

Senden Gelir Cevr ü Cefa Şiiri

Senden gelir cevr ü cefa, ben âh u vah etmeyeyim,
Düşmüşüm aşkın oduna, yanıp nice tütmeyeyim.

Uş yürürüm yana yana, hep ciğerim döndü kana,
Aşkından oldum divâne, uyuyuban yatmayayım.

Senin aşkın denizine düşübeni gark olayım,
Kimsenem yok elim ala, koma beni batmayım.

Sekiz uçmağın hûrîsi gelir ise bir araya,
Hergiz mânendin olmaya sen’onlara katmayayım.

Yunus Emre sen bu sözü yüz bin der isen az ola,
İşitenler âşık ola, fazla da uzatmayayım.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

cevr-ü cefa: imalı eziyet, gizli üstü kapalı sıkıntı.
ah: ilenme, beddua. sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.
od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
uş: şimdi, işte, gibi.
divâne: deli, kaçık, budala; bir şeye çok düşkün olan.
uyuyuban: uyuyup da.
gark olmak: gömülmek, batmak, boğulmak. bir şeyden bol miktarda olmak.
kimesne: kimse.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
huri: cennet kadınlarını ve bu kadınların güzelliğini ifade eden bir tabir.
hergiz: asla, katiyyen; hiçbir suretle.
mânende: benzeyen, mümâsil.
düşübeni: düşüp de.
sen’onlara: seni onlara.


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza.


Senden Gelir Cevr-û Cefa Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz