Şiir

Haber Eylen Aşıklara

Haber Eylen Aşıklara

Haber Eylen Aşıklara Şiiri

Haber eylen âşıklara,
Aşka gönül veren benem.
Aşk bahrisi olubanı,
Denizlere dalan benem.

Deniz yüzünden su alıp,
Sunuveririm göklere.
Bulutlayın seyran edip,
Arşa yakın varan benem.

Yıldırım olup şakıyan,
Gökte melâyik dokuyan,
Bulutlara hüküm süren,
Yağmur olup yağan benem.

Gördüm göğün meleklerin,
Her biri bir işteymiş.
Hak Çalab’ın zikrin eden,
İncil benem, Kuran benem.

Gördüm diyen değil, gören,
Bildim diyen değil, bilen,
Bilen O’dur, gösteren O,
Aşka esir olan benem.

Sekiz uçmak âşıklara,
Köşk ve saraydır bilene.
Musa gibi hayran olup,
Tur Dağı’nda kalan benem.

Kalem çalınacak görgil,
Haber böyle durur bilgil.
Kalû belî kelecisin,
Bundan haber veren benem.

Deli oldum adım Yunus,
Aşk oldu bana kılavuz.
Hazrete değin yalınız,
Yüz sürüyü varan benem.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

bahri: denizle ilgili, denizci.
seyran: bakıp seyretme, gezme, gezinme.
Çalab: Yaratan, Hak, Rab.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
keleci: öz veya kusursuz, düzgün söz. sözleşme, anlaşma. söz, lakırdı.


Haber Eylen Aşıklara Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz