Şiir

Gözüm Seni Görmek için

Gözüm Seni Görmek için

Gözüm Seni Görmek için Şiiri

Gözüm seni görmek için,
Elim sana ermek için.
Bugün canım yolda kodum,
Yarın seni bulmak için.

Bugün canım yolda koyam,
Yarın ivazın veresin.
Arz eyleme uçmağını,
Hiç arzum yok uçmak için.

Benim uçmak neme gerek,
Hergiz gönlüm ona bakmaz.
İşbu benim zarılığım,
Değildürür bir bağ için.

Uçmak uçmağım dediğin,
Müminleri yeltediğin.
Vardır ola bir kaç huri,
Arzum yoktur koçmak için.

Bunda dahi verdin bize,
Ol huriyi çiftü helal.
Ondan geçti arzum tamam,
Arzum sana ermek için.

Sufilere ver sen onu,
Bana seni gerek seni.
Haşa ben terkedem seni,
Şol bir evle çardak için.

Yunus hasretdürür sana,
Hasretini göster ona.
İşin zulüm değil ise,
Dad eylegil istedi çün.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ivaz: karşılık, ödün.
arz eylemek: söylemek, ifade etmek.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
arzu: istek, isteme, dilek. yönelme, eğilim, heves.
hergiz: asla, katiyyen; hiçbir suretle.
zarılık: yoksulluk, yoksunluk, güçsüzlük.
yeltemek: kışkırtmak, ayartmak.
huri: cennet kadınlarını ve bu kadınların güzelliğini ifade eden bir tabir.
koçmak: kucaklamak, sarılmak.
haşa: Allah göstermesin. bizden uzak olsun.
dad eylemek: ihsan eylemek.


Gözüm Seni Görmek için Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz