Şiir

Aldı Benim Gönlümü

Aldı Benim Gönlümü

Aldı Benim Gönlümü şiiri

Aldı benim gonlümü, n’olduğun bilemezem,
Yavı kıldım ben beni, isteyip bulamazam.

Gönülsüz girdim yola, halimden gelmez dile,
Bir dem derdim demeye, bir dertli bilemezem.

Şakirem derdim ile, sataştım güle güle,
Dertliler bulacağız ben beni bulamazam.

Aydurlar ise bana, senin gönlün kim aldı?
Nice haber vereyim, ağlarım aydamazam.

Bu benim gönlüm alan, doludur cümle âlem,
Nereye bakar isem, onsuz yer göremezem.

Ayık olup oturman, ayıksızlar getirmen,
Severem aşk esriğin, ben ayık olamazam.

Yunus’a kadeh sunan, Enel Hak demin vuran,
Bir cur’a sundu bana, içtim ayılamazam.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

yavı: yitik, akılsız, sersem
şakir: şükreden, halinden memnun olan kimse
aydamaz: anlamaz, uyanmaz
esrik: sarhoşluk
cura: şarap yudumu


Aldı Benim Gönlümü Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz