Şiir

Söylememen Harcısı

Söylememen Harcısı

Söylememen Harcısı Şiiri

Söylememen harcısı, söylemeğin hasıdır,
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır.

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen,
Şol sözü söylegil kim, ol söz hülasasıdır.

Kulil hak dedi Çalap, sözü doğru diyene,
Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır.

Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan,
Şer’in evliyasıysa hakikatte asidir.

Şeriat haberini şerh ile eydem işit,
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır.

O geminin tahtası ne denli muhkem ise,
Deniz mevci kati olacak uşanasıdır.

Bundan içeri haber işit, edeyin ey yâr,
Hakikatin kafiri, şerin evliyasıdır.

Biz talib-i ilmiz, aşk kitabın okuruz,
Çalap müderris bize, aşk hot medresesidir.

Evliya safa nazar ideli günden beri,
Hasıl oldu Yunus’a her ne kim olasıdır.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ger: eğer.
hûlasa: özet.
mevc: dalga.
muhkem: sağlam kılınmış, dış etkilere ve bozulmalara karşı korunmuş.
hod: kendi.
şol: şu, o.
Şer: şeriat.
şerh: açmak, ayırmak.
hakikât: zahirin ardındaki örtülü ve gizli mana, dinî hayatın en yüksek seviyede yaşanarak ilâhî sırlara aşina olunmasıdır.
yâr: sevgili, sevilen, dost, yardımcı.
Çalab: Yaratan, Hak, Rab.
hot: kendi, kendisi
nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
hasıl: ortaya çıkmak, türemek.


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza…


Söylememen Harcısı Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz