Şiir

Seninle Dirliğim Senden Irılmaz

Seninle Dirliğim Senden Irılmaz

Seninle Dirliğim Senden Irılmaz Şiiri

Seninle dirliğim senden ırılmaz,
Hayat seninledir sensiz dirilmez.

Benim münâcâtım senden yanadır,
Sana varan yolum sensiz varılmaz.

Sensin gözlerim içre bile bakan,
Sen bile bakmasan yolun görülmez.

Sen ayrı, ben seni nerde bulayım?
Sensiz bu hak nefes ömrüm sürülmez.

Sefer kılsam bana yoldaş olursun,
Karâr etsem gene sensiz durulmaz.

Varlığım sendedir ben bir âletim,
Sun’ıssı sunmasa âlet kurulmaz.

Âlet ü harekât cümlesi senden,
Anınçin işine kimse kırılmaz.

Birlikten öteye hiç serîkim yok,
Kim noksan ergöre hükmün yuyulmaz.

Âlem halkı zebûn emrin içinde,
Kimdir ki kulluğa boyun burulmaz.

Bu benim dediğim eğer ben isem,
Niçin bu benliğe elim vurulmaz.

Yârenler salâdır, kapı açıktır,
Bu kapıya gelen mahrum sürülmez.

Yunus bu tevhide gark oldu kaldı,
Geri gelmekliğe akıl derilmez.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ırılmak: ayrılmak.
dirlik: yaşam, yaşayış, yaşamak için gerekli olan nesne, geçim, sağlık. mutlu yaşama, erinç.
münacat: Allah’ayakarma, yakarış.
yoldaş: yola birlikte gidenlerden birine göre öteki, her biri, yol arkadaşı. arkadaş, dost.
ıssı: sahip, iye. sıcak. sıcaklık.
serîk: hırsızlık. ortak. arkadaş.
ergör: ulaştırmak. lâyık görmek.
hüküm: bir şeyin iyi ya da doğru olduğuna karar vermek. emir. yargı, karar.
yuymak: yıkamak. yuyalar: yıkayalar.
âlem: yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü.acun, dünya, esk. cihan.
zebûn: düşkün, tutkun, arık, kapılmış. zayıf, güçsüz, âciz. güçsüz bırakmak.
yaren: arkadaş, yakın, dost.
salâ: cemaati bayram ya da cuma namazına çağırmak, kimi zaman da cenaze için kılınacak namazı haber vermek için minareden okunan salat.
tevhid: sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd “Allah Teâlâ’nın bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir.
gark olmak: gömülmek, batmak, boğulmak. bir şeyden bol miktarda olmak.


Seninle Dirliğim Senden Irılmaz Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz