Şiir

İlk Adım Yunus idi

İlk Adım Yunus idi

İlk Adım Yunus idi Şiiri

İlk adım Yunus idi, adımı âşık taktım,
Terkedip öd-ü edep, şöyle haber bıraktım.

İzzete kalmış iken âşıklık n’emdir benim?
Ben kendi elim ile yüzüme kara yaktım.

Ne assı var elimde, tekye kılam ben ona,
Âşıklık cemiyyetin başla boynuma taktım.

Benim gibi bende kâr, kem sagınçla bayar,
Bir pula gücüm yetmez, metaım derdim çattım.

İsa yarım iğneyle yol bulmadı hazrete,
Benim bunca mata’la kanda sığısar rahtım.

Âşıklar mezhebinde şerimsar oldu Yunus,
Âşık maşuka erdi, ben dünyaya uyaktım.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

izzet: büyüklük, yücelik, ululuk; kuvvet, kudret, hürmet, saygı, ziyadelik ve üstünlük.
assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
tekye: zikir veya ders için toplanılan yer. dervişlerin meskeni ve mâbedi. yaslanılacak, dayanılacak şey. itimâd etmek, dayanmak.
sağınç: arzu, istek, emel, amaç, düşünce.
meta: (metaın) sermaye, mal, ticaret malı.
mata: arka.
rah: yol.
şermsar: utangaç, müstahyi, mahcub.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.


İlk Adım Yunus idi Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz