Şiir

Ey Aşk Delisi Olan

Ey Aşk Delisi Olan

Ey Aşk Delisi Olan Şiiri

Ey âşk delisi olan, ne kaldın perâkende?
O seni deli kılan yine sendedir sende.

Dünya ahiret ol Hak, yer gök doludur mutlak,
Hiç gözlere görünmez, kim bilir ne nişanda?

Ger meyhaneye vardım, onsuz yer göremedim,
Yine ona sataştım, girdim ise külhanda.

Her kim aradı cismin, cisminde buldu hasmın,
Ne dünya ahret ona, ne assı ne ziyanda.

Bir nicesine kaç der, bir nicesine tut der,
Kaçanla bile kaçar, bile durur duranda.

Bir nice kullarını giriftar eden odur,
Medet edip erişen odur yine zindanda.

Derler ki: Miskin Yunus, niçin deli oldun sen?
Ne akl-u fehim kalsın işbu sırrı duyanda.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

perâkende: dağınık. dağıtma. azar azar yayılan veya satılan. farklı farklı, parça parça. dağınık.toptan olmayan.
külhan: kor hâlinde yanan ateş. hamam ocağı. hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer.
hasım: düşman.
assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
giriftar: tutulmuş. yakalanmış.
medet: yardım.
fehim: zekî, anlayışlı, akıllı (kimse).


Ey Aşk Delisi Olan şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz