Şiir

Aşk Makamı Âlidir

Aşk Makamı Âlidir

Aşk Makamı Âlidir şiiri

Âşk makamı âlidir,
Aşk kadim ezelidir.
Âşk sözünü söyleyen,
Cümle kudret dilidir.

Diyen o, işiten o,
Gören o, gösteren o,
Her sözü söyleyen o,
Suret can menzilidir.

Suret söz kanda buldu,
Kanda söz işit oldu.
Suret kendi geldi dil,
Dil hikmetin yoludur.

Suretler ün diyemez,
Söz kendisi söylemez.
İşler hicapsız olmaz,
Risalet hasılıdır.

Bu bizim işretimiz,
Odur bu lezzetimiz.
İçip esridiğimiz,
Aşk şerbeti gülüdür.

Onu ona dersin onun,
Söyleyen o, söz onun.
O bizimdir, biz onun,
Gayrı tesbih dilidir.

Yunus sözün tak kılan,
Görmedi münkir olan.
Ömrün zulmete salan,
Marifet yoksuludur.

Yunus Emre (k.s)


Lügât:

kadim: başlangıcı olmayan, eski, ezeli.
kudret: güç, erk, erke, iktidar; Yaratan’ın ezeli gücü.
kan: bir şeyin menbaı.
hikmet: bilgelik, sebep, gizli sebep, özlü söz, vecize.
hicap: utanma, perde.
risalet: elçilik, peygamberlik; birisini bir vazife ile bir yere göndermek.
esrimek: coşup kendinden geçmek, vecde gelmek; mest olmak.
işret: içki içme.


Aşk Makamı Âlidir
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz