Şiir

Aşk İmamdır Bize

Aşk İmamdır Bize

Aşk İmamdır Bize Şiiri

Aşk İmamdır bize, gönül cemaat,
Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat.

Can dost mihrabına secdeye vardı,
Yüz yere vuruban eder münacat.

Beş vakt tertibimiz bir vakte geldi,
Beş bölük oluban kim kıla taat.

Şeriat der ki bize şartı bırakma,
Şart o kişiyedir eder hiyanet.

Dost yüzün görücek şirk yağmalandı,
Onun için kapıda kaldı şeriat.

Münacat gibi vakt olmaz arada,
Kim ola dost ile bu demde halvet.

Kimsenin dinine hilaf demeyiz,
Din tamam olıcak doğar muhabbet.

Erenler nefsidir şu devletimiz,
Onun çün fitneden olduk selamet.

Kalu bela dedik evvel ki demde,
Dahi bugündür o dem-ü bu saat.

Doğruluk bekleyen dost kapısında,
Gümansız o bulur İlahi devlet.

Yunus öyle esirdir o kapıda,
Diler ki olmaya ebedi rahat.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

salat: namaz. Hz. Peygamber’in (s.a.v) adı anıldıkça saygı göstermek için okunan dua.
mihrab: camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu, kıble yönündeki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yer.
münacat: Allah’a yakarma, yakarış.
taat: ibadet etmek. meşrû emir ve isteklere uyma. baş eğmek, emredileni yerine getirmek, söz dinlemek.
şeriât: din. doğru yol. Allah’ın emri. âyet, hadîs ve icmâ-i ümmet esaslarına dayanan din kaideleri.
şirk: ortak olmak, ortaklık, ortak koşmak.
halvet: tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma hali yalnız kalmak. yalnız kalma, tenhaya çekilme. tenha yer, ibadet için tenha hücre. yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. gizlilik. tenha yerde yalnız kalmak.
hilaf: aykırı, ters, karşıt.
selamet: kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak. neticede imân ile kabre girmek.
gümansız: umutsuz.


Âşk İmamdır Bize Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz